วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

การสมัครสมาชิกกับฟิน

เอกสารที่ใช้สมัครสมาชิก :-
1. บัตรประชาชน *(จำเป็น)
2. บัตรนายหน้า (มีหรือไม่ก็ได้)
3. หน้าบัญชีธนาคาร (ส่งภายหลังได้)
4. ทะเบียนบ้าน (ส่งภายหลังได้)